Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào:

- NST ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, dạng vòng, không liên kết với prôtêin. Ở một số virut NST là ADN trần hoặc ARN.

Bạn đang xem: Bài 5 nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- Ở sinh vật nhân thực NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc chủ yếu là ADN cùng prôtêin histon.

- Ở TB xôma NST tồn tại thành từng cặp tương đồng có một cặp NST giới tính.

- Bộ NST của mỗi chủng loại SV đặc trưng về số lượng, sắc thái cấu trúc.

Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua những thế hệ tế bào với cơ thể, nhưng bao gồm biến đổi qua các giai đoạn của chu kì tế bào.

Cấu trúc vô cùng hiển vi

Đơn vị cơ bản cấu tạo đề nghị NST là nucleoxom. Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 ¾ vòng ADN tương ứng với 146 cặp nucleotit

Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

Sợi cơ bản (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

1. Khái niệm về đột biến cấu trúc NST

Đột biến cấu trúc NST là sự nuốm đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại các gen, xuất xắc giảm hoặc tăng số lượng gene trên NST dẫn đến thay đổi hình dạng với cấu trúc của NST.

2. Vì sao gây đột biến cấu trúc NST

+ vì tác động của những tác nhân tạo đột biến trong ngoại cảnh (vật lí, hóa học)

+ vì chưng rối loạn trao đổi chất nội bào, tạo cho NST bị đứt gãy

+ bởi rối loạn quá trình tự nhân đôi của NST, giỏi tiếp hợp trao đổi chéo không bình thường của những crômatit.

3. Đặc điểm của các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

*

* Ý nghĩa:

- Với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ ren → giải pháp li sinh sản → hình thành loài mới.

- Với di truyền học: xác định vị trí của ren trên NST qua nghiên cứu mất đoạn NST → Lập bản đồ gen.

- Với chọn giống: Ứng dụng tổ hợp những gen bên trên NST → tạo giống mới.

Xem thêm: Câu Hỏi Âm Sắc Là Đặc Trưng Sinh Lí Của Âm Gắn Liền Với Cường Độ Âm

* Cơ chế chung của ĐBCTNST: những tác nhân tạo đột biến phá vỡ cấu trúc NST→dẫn đến sự núm đổi trình tự với số lượng các gen, làm thay đổi hình dạng NST.