Toán lớp 12 bài xích 4: Đường tiệm cận

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

⇒ Đồ thị gồm tiệm cận đứng là x = 2.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 30 sgk giải tích 12

*

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

b) Ta có:

*

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1.

*

⇒ Đồ thị bao gồm tiệm cận ngang là y = –1.

c) Ta có:

*

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

*

⇒ Đồ thị gồm tiệm cận ngang là y = 2/5.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Các Hình Dạng, Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Công Thức

d) Ta có:

*

⇒ Đồ thị bao gồm tiệm cận đứng là x = 0 (trục Oy)

*

⇒ Đồ thị gồm tiệm cận ngang là y = -1.

Kiến thức áp dụng


Hàm số y = f(x) khẳng định trên một khoảng vô hạn.

+ Nếu gồm

*
hoặc
*
thì y = y0 là tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số.

+ trường hợp có ít nhất 1 trong những điều khiếu nại :

*
hoặc
*
hoặc
*
hoặc
*
thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của vật thị hàm số.