Nội dung bài học kinh nghiệm giúp các em thay được những khái niệm về dao động cơ, xê dịch tuần hoàn, giao động điều hòa. Viết được phương trình xê dịch điều hòa và những đại lượng, đặc điểm vectơ gia tốc và vận tốc trong xấp xỉ điều hòa. Mời các em cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Bài 1 lý 12


1. Video clip bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1. Giao động cơ, dao động tuần hoàn

2.2. Xấp xỉ điều hòa

2.3. Chu kì, tần số góc của dao động điều hòa

2.4.Vận tốc và vận tốc của giao động điều hòa

2.5. Đồ thị của giao động điều hòa

3. Bài tập minh hoạ

4. Rèn luyện bài 1 đồ dùng lý 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

5. Hỏi đápBài 1 Chương 1 thứ lý 12


Dao động cơ là hoạt động qua lại của vật quanh vị trí cân bằng.

Dao rượu cồn tuần trả là xấp xỉ mà sau đông đảo khoảng thời gian bằng nhau, hotline là chu kì, vật trở về vị trí cũ theo hướng cũ. Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa.


a. Lấy ví dụ như dao độngđiều hòa

*

Giả sử M hoạt động theo chiều dương vận tốc góc là (omega, P)là hình chiếu của M lên Ox.

Tại t = 0, M gồm tọa độ góc(varphi)

Sau thời hạn t, M tất cả tọa độ góc (varphi+omega t)

Khi đó: (overlineOP)=(x);(x=OMcos(omega t+varphi))

Đặt A = OM ta có:(x=Acos(omega t+varphi))

Trong đó (A, omega, varphi) là hằng số

Do hàm cosin là hàm điều hòa cần điểm phường được hotline là xê dịch điều hòa.

b. Định nghĩadao độngđiều hòa

Dao động điều hòa là dao động trong những số ấy li độ của vật là 1 trong những hàm cosin (hay sin) của thời gian.

c. Phương trình

Phương trình (x = Acos(omega t + varphi))gọi là phương trình của giao động điều hòa.

A là biên độ dao động, là li độ cực lớn của vật, A > 0.

(omega t + varphi) là trộn của xấp xỉ tại thời khắc t

(varphi)là pha lúc đầu tại t = 0 ((varphi) 0, (varphi) = 0)

d. Chú ý

Điểm p. Dao động ổn định trên một quãng thẳng luôn luôn có thể coi là hình chiếu của điểm M hoạt động tròn rất nhiều lên đường kính là đoạn trực tiếp đó.

Ta quy ước chọn trục x làm cho gốc nhằm tính trộn của xê dịch và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc (widehatMOP)trong hoạt động tròn đều.


2.3. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa


a. Chu kì với tần số

Khi đồ dùng trở về địa chỉ cũ hướng cũ thì ta nói vật triển khai 1 dao động toàn phần.

Chu kì (T): của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật triển khai một dao động toàn phần. Đơn vị là s

Tần số (f): của giao động điều hòa là số dao động tuần hoàn tiến hành trong một s. Đơn vị là 1/s hoặc Hz.

b. Tần số góc

Trong giao động điều hòa (omega)được gọi là tần số góc.


2.4. Gia tốc và vận tốc của xấp xỉ điều hòa


a. Vận tốc

Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.

(v=x"= - omega Asin (omega t+varphi))

Vận tốc cũng biến thiên theo thời gian.

Tại (x=pm A)thì(v = 0)

Tại (x = 0)thì(v = v_max = omega A)

b. Gia tốc

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian

(a=v"=x""= - omega^2 Acos (omega t+varphi))

(a= - omega^2 x)

Tại (x=0)thì(a = 0)

Tại (x=pm A)thì(a=a_max=omega^2A)


2.5. Đồ thị của xê dịch điều hòa


*

Đồ thị của dao động điều hòa cùng với (varphi= 0)có hình dạng sin nên fan ta còn được gọi là dao đụng hình sin.


Bài 1

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với (f = 10Hz). Thời điểm (t = 0)vật qua VTCB theo hướng dương của quỹ đạo. Viết phương trình xấp xỉ của vật.

Hướng dẫn giải

Ta có tần số góc (omega = 2pi f = pi)và biên độ (A = fracMN2 = 2cm)

Điều khiếu nại ban đầu(t = 0): (x_0 = 0, v_0 > 0Rightarrow)(varphi =-fracpi2Rightarrow x=2cos(20pi t-fracpi2))(cm).

Bài 2

Phương trình của một vật dao động điều hòa tất cả dạng:(x=-6cos(pi t+fracpi6))(cm). Hãy cho biết chu kì, biên độ và pha ban đầu của dao động.

Hướng dẫn giải

Từ phương trình dao động ta có:

(x=-6cos(pi t+fracpi6))=(x= 6cos(pi t+fracpi6-pi))(cm)

(Rightarrow A=6)(cm) ;(omega= 2 pi)(rad/s);(varphi= - frac5 pi6)(rad)

Bài 3:

Một vật vận động điều hòa nên mất 0,25 s để đi từ điểm có gia tốc bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng có thể có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhì điểm là 36 cm. Tínhchu kì, tần số với biên độ của dao động.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Các Định Luật Bảo Toàn Môn Vật Lý Lớp 10 Của Thầy Nguyễn Văn An

Hướng dẫn giải

Sử dụng sơ đồ thời gian để tra cứu ra thời gian đi từ địa điểm này đến vị trítiếp theo của vật

*

a.(T = 0,5 s. )

b.(f = 2 Hz; A = 18 cm.)

Hai địa điểm biên cách nhau 36 cm, cần biên độ A = 18 cm.

Thời gian đi từ địa chỉ nầy cho vị trí vị trí kia là(frac12T)nên chu kì (T = 0,5 s. ) cùng tần số(f = frac1T = 2Hz)