Trung tâm luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng trình làng phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VẬT LÍ, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA AXIT NITRIC nhằm hổ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Axit nitric có tính chất hóa học là


*

I. Kết cấu phân tử

- bí quyết phân tử: HNO3

- bí quyết cấu tạo:

*

* dấn xét:N trong phân tử HNO3 gồm hóa trị 4 cùng số oxi hóa là +5.

II. đặc điểm vật lí

-Axit nitric trong sáng là hóa học lỏng ko màu, bốc khói bạo dạn trong không khí ẩm,D=1,53g/cm3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">D =D=1,53g/cm3" id="MathJax-Element-4-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">1,53g/cm3, sôi ở860C" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">860C.

*

- Trong điều kiện thường, dung dịch tất cả màu hơi vàng vì HNO3bị phân hủy chậm:

4HNO3→4NO2+ 2H2O + O2

→phải đựng dung dịch HNO3trong bình buổi tối màu.

III. đặc điểm hóa học

Phương trình điện li: HNO3→ H++ NO3-

1. HNO­3­là một axit mạnh(Thể hiện rất đầy đủ tính chất của một axit)

- làm quỳ tím gửi thành màu đỏ.

- tác dụng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã chiếm hữu hóa trị cao nhất)→muối + H2O

2HNO3+ CuO→Cu(NO3)2+ H2O

- tính năng với bazơ (trong đó kim loại đã đoạt hóa trị cao nhất)→muối + H2O:

2HNO3+ Mg(OH)2→Mg(NO3)2+ 2H2O

- tác dụng với muối hạt (axit khỏe mạnh đẩy được axit yếu thoát khỏi muối)→muối new + axit mới:

2HNO3+ CaCO3→Ca(NO­3­)2+ CO2+ H2O

2. HNO3là chất oxi hóa mạnh

- Số oxi hóa của nitơ:-3 0 +1 +2 +3 +4 +5

* thừa nhận xét:N vào HNO3có số oxi hóa cao nhất nên HNO3có tính lão hóa mạnh.

a. Tính năng với kim loại

M + HNO3→ M(NO3)n+NO2, NO, N2O, N2, NH4NO3+ H2O

Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đặc) → Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

* dìm xét:

- HNO3phản ứng với hầu như các kim sa thải Au với Pt.

- thành phầm khử của N+5là tùy ở trong vào độ bạo dạn của kim loại và độ đậm đặc của hỗn hợp axit. Thường thì thì dung dịch đặc→NO2dung dịch loãng→NO; hỗn hợp axit càng loãng, kim loại càng mạnh khỏe thì N bị khử xuống mức càng sâu.

Fe + 4HNO3loãng→Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

8Al + 30HNO3→8Al(NO3)3+ 3NH4NO3+ 9H2O

- HNO3đặc nguội thụ động với Al, Fe, Cr.

* Chú ý:Nếu mang đến Fe hoặc hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với hỗn hợp HNO3mà sau bội nghịch ứng còn dư kim loại→trong hỗn hợp Fe chiếm được chỉ làm việc dạng muối bột Fe2+.

b. Công dụng với phi kim (HNO3đặc tác dụng được với những phi kim tất cả tính khử như C, S, P...).

C + 4HNO3→CO2+ 4NO2+ 2H2O

S + 4HNO3→SO2+ 4NO2+ 2H2O

P + 5HNO3→H3PO4+ 5NO2+ H2O

c. Tác dụng với các chất khử khác (oxit bazơ, bazơ và muối trong đó kim loại gồm số thoái hóa trung gian.).

Xem thêm: 【 Sinh Năm 2014 Tuổi Gì ? Tuổi Con Gì, Mệnh Gì, Màu Gì? 【Sinh Năm 2014】Mệnh Gì

4HNO3+ FeO→Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

4HNO3+ FeCO3→Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

IV. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

H2SO4đặc + NaNO3tinh thể→HNO3+ NaHSO4

*

2. Trong công nghiệp:

NH3→NO→NO2→HNO3

4NH3+ 5O2→4NO + 6H2O (Pt, 8500C)

2NO + O2→2NO2

4NO2+ O2+ 2H2O→4HNO3

V. Ứng dụng

Axit nitric là giữa những hóa hóa học cơ bạn dạng và quan lại trọng. Phần lớn axit này được dùng để làm sản xuất phân đạm. Dường như nó còn được dùng làm sản xuất dung dịch nổ, dung dịch nhuộm, dược phẩm...

Trung trung khu luyện thi, gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC