Chất to cũng là một nhóm chất bồi bổ và cần thiết cho nhỏ người. Vậy hóa học béo có thành phần, kết cấu và đặc thù thế nào, hãy thuộc Kiến Guru tò mò về Chất mập hóa 12 nhé!

I. Chất béo hóa 12: Khái niệm chất lượng béo

- Chất mập là trieste của glixerol cùng với axit béo, gọi chung là triglixerit giỏi là triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Axit béo

- CTCT thông thường của hóa học béo:

Trong đó: R1, R2, R3 là cội hiđrocacbon của axit béo, có thể giống hoặc khác nhau.

*

Chất lớn hóa 12

- Axit bự là axit đơn chức mạch C dài, không phân nhánh, tất cả số cacbon chẵn (thường tự 12C cho 24C), có thể no hoặc ko no.

Các axit khủng thường gặp:

+ Axit lớn no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ một số loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

- một số trong những ví dụ chất lượng béo:

(C17H35COO)3C3H5 tristearin (tristearoylglixerol).

(C15H31COO)3C3H5 tripanmitin (tripanmitoylglixerol).

(C17H33COO)3C3H5 triolein (trioleoylglixerol).

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

- Khi mang lại glixerol + n (n ∈ N*) axit mập thì số các loại triglixerit được là:

*

Chất mập hóa 12

- trạng thái tự nhiên: Chất béo là thành phần chính trong dầu, mỡ cồn vật, ví dụ như như: mỡ chảy xệ bò, gà, lợn,...dầu lạc, dầu vừng, dầu ô – liu, ...

*

Chất phệ hóa 12

II. Chất to hóa 12: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Ở đk thường, chất béo ở tinh thần lỏng hoặc rắn.

+ Chất bự lỏng: vào phân tử tất cả gốc hiđrocacbon ko no (gốc axit to không no).

Một trong số gốc R1, R2 , R3 không no thì chất lớn thuộc chất khủng lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

+ Chất lớn rắn: vào phân tử bao gồm gốc hiđrocacbon no (gốc axit khủng no).

Các cội R1, R2 , R3 phần đông no thì chất mập đó trực thuộc chất bự rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

- Chất lớn không rã trong nước. Tan giỏi trong dung môi cơ học như: nước xà phòng, benzen, hexan, clorofom...

- chất béo nhẹ hơn nước. Vị chúng nổi trên bề mặt nước.

III. Chất mập hóa 12: TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Chất lớn là trieste đề xuất chúng có tính chất của este như: bội phản ứng thủy phân trong môi trường axit, phản ứng xà phòng hóa và phản ứng ở cội hiđrocacbon.

1. Phản ứng thủy phân:

a. Thủy phân trong môi trường axit:

- Đặc điểm: phản ứng thuận nghịch.

- Xúc tác: H+, t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

tristearin axit stearic glixerol

b. Thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm (Xà phòng hóa):

- Đặc điểm: bội phản ứng một chiều.

- Điều kiện: t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

tristearin natri stearat glixerol

- muối hạt thu được sau làm phản ứng là thành phần thiết yếu của xà phòng nên người ta gọi là phản bội ứng xà phòng hóa.

Lưu ý: - khi thủy phân chất béo luôn luôn thu được glixerol.

- Sơ vật dụng thủy phân chất béo trong dung dịch bazơ:

Triglixerit + 3OH- muối bột + Glixerol.

Vì vậy

- Bảo toàn khối lượng: m triglixerit + m bazơ = m muối bột + m glixerol

* Chỉ số axit: là số mg KOH bắt buộc để trung hòa lượng axit dư có trong 1 gam hóa học béo.

Xem thêm: Khi Sóng Âm Truyền Từ Môi Trường Không Khí Vào Môi Trường Nước Thì

Thường thì đề bài bác sẽ cho tính năng với NaOH cần chú ý để quy đổi.

Khi hóa học béo có axit dư, NaOH hoàn toản thì:

Tính cho một gam chất béo:

naxit to = nOH- (phản ứng với axit béo) (mmol↔mili mol)