Các hỗn hợp axit đều phải có một số tính chất chung, chính là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

Bạn đang xem: Axit bazơ và muối

2. Axit các nấc

Axit các nấc, phân li từng nút ra ion H+. Thông thường nấc sau yếu hơn nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

*

Phân tử H3PO4 phân li ba nấc ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

II. BAZƠ

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các hỗn hợp bazơ đều sở hữu một số đặc thù chung, đó là tính chất của những anion OH− trong dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ các nấc phân lí từng mức ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ nhì nấc, phân li nhì nấc ra ion OH−.

*

III. HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo kiểu bazơ:

*

Sự phân li theo phong cách axit:

*

Các hiđroxit lưỡng tính thường chạm mặt là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng đông đảo ít rã trong nước và lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ phần lớn yếu.

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi chảy trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH+4 ) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Ví dụ:

*

Muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro tất cả tính axit) được hotline là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3 

Nếu anion gốc axit của muối vẫn tồn tại hiđro có công dụng phân li ra ion H+ thì muối này được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối hạt trong nước

Hầu hết những muối khi tan trong nước phân li trọn vẹn ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH+4) cùng anion cội axit (trừ một số trong những muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... Là các chất năng lượng điện li yếu).

Xem thêm: Giải Sinh Học 7 Bài 6: Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét Sinh 7

Ví dụ:

*

Nếu anion nơi bắt đầu axit còn hiđro gồm tính axit, thì cội này liên tục phân li yếu ớt ra ion H+.