Bài viết tiếp sau đây trình bày những khái niệm, câu chữ về Anđehit cùng Xeton tương tự như các đặc thù hóa học, vật lí, ứng dụng thực tiễn của nó
*

Andehit – Xeton

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- các định nghĩa có thể dùng với anđehit: + Anđehit là HCHC cơ mà phân tử bao gồm nhóm - CHO liên kết với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc với nhau.Bạn vẫn xem: Andehit có tính năng với naoh không


*

+ Anđehit là thành phầm thu được khi cố gắng nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC mà lại phân tử gồm nhóm -CHO links trực tiếp cùng với C hoặc H - Công thức bao quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): hay được dùng khi viết phản nghịch ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: thường dùng khi viết làm phản ứng xảy ra ở team CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số links p + số vòng): thường được sử dụng khi viết phản nghịch ứng cộng H2, cộng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên vậy thế

Tên thay thế sửa chữa = tên hiđrocacbon tương ứng + al

2. Thương hiệu thường

Tên hay = Anđehit + tên axit tương xứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% gọi là: Fomalin tốt fomon.Bạn đang xem: Andehit có công dụng với mãng cầu không

III. đặc thù vật lí

- Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Những anđehit còn lại đều là chất lỏng.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với na không


*

- Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương đương nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon có cùng số nguyên tử C vào phân tử.

IV. Tính chất hóa học

1. Bội nghịch ứng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: - Trong làm phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu nơi bắt đầu R có những liên kết pi thì H2cộng vào cả các liên kết pi đó. - phản nghịch ứng cùng với H2chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

2. Làm phản ứng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - bội nghịch ứng minh chứng anđehit bao gồm tính khử và được dùng để làm nhận biết anđehit. - riêng rẽ HCHO gồm phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: - bội phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Nếu bao gồm nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bởi Ag. - Các điểm lưu ý của phản bội ứng tráng gương của anđehit: + giả dụ nAg= 2nanđehit→anđehit ở trong loại solo chức và không hẳn HCHO. + nếu nAg= 4nanđehit→anđehit kia thuộc nhiều loại 2 chức hoặc HCHO. + trường hợp nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì tất cả hổn hợp đó gồm HCHO. + Số nhóm đến = nAg/2nanđehit(nếu trong hỗn hợp không tồn tại HCHO). - một trong những loại chất khác cũng có khả năng tham gia phản bội ứng tráng gương gồm: + HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản nghịch ứng chỉ tạo ra các hóa học vô cơ. + các tạp chức tất cả chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Phản nghịch ứng oxi hóa

4. Phản bội ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh sáng cao

5. Bội nghịch ứng với dung dịch Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr nếu như anđehit còn tồn tại liên kết pi ở cội hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời làm phản ứng cùng Br2vào link pi đó.

V. Điều chế

1. Thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol ko bền

- cùng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Thủy phân este của ancol không bền mê thích hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận thấy anđehit

- tạo ra kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3. - tạo ra kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2ở ánh sáng cao. - làm mất đi màu dung dịch nước Brom. (Riêng HCHO phản bội ứng với hỗn hợp Brom bao gồm khí CO2thoát ra).

Xem thêm: Đôi Nét Về Giáo Sư Lê Tự Quốc Thắng, Đôi Nét Về Giáo Sư Lê Tự Hỷ

VII. Ứng dụng

B. XETON

I. Định nghĩa


*

- CTTQ của xeton đối kháng chứccó dạng: R - teo - R’

II. Danh pháp

1. Tên núm thê

Tên sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C vào nhóm co + on

2. Tên gốc - chức

Tên nơi bắt đầu chức = Tên gốc R, R’ + xeton

III. Tính chất hóa học

- bội nghịch ứng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không có phản ứng tráng gương, không phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất màu hỗn hợp Brom như anđehit. - làm phản ứng chũm ở cội hidrocacbon vị trí cạnh bên nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

- đến ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế con gián tiếp qua ancol không bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để tiếp tế axeton.