Trung tâm gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin ra mắt phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA ANKOL VÀ PHENOL. Nhằm cung ứng cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc các bạn học giỏi môn học này.

Bạn đang xem: Ancol và phenol


*

I. Khái niệm

1. Ancol

- Ancol là hồ hết hợp chất hữu nhưng lại phân tử tất cả nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.

Ví dụ: ancol thơm C6H5-CH2-OH

2. Phenol

- Phenol là gần như hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH link trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

Cấu sản xuất phân tử:C6H5-OH

II. Cấu tạo

1. Ancol

- kết cấu phân tử C2H5-OH

*

* dìm xét:Trong phân tửC2H5-OH bao gồm 1H links với O sinh ra nhóm chức hidroxyl (-OH) cùng hình thành đặc điểm hóa học đặc trưng của ancol:

- bội nghịch ứng nỗ lực H của tập thể nhóm -OH

- phản nghịch ứng chũm nhóm -OH

- phản nghịch ứng tách nhóm -OH (tách H2O)

- phản bội ứng oxi hóa

2. Phenol

Phân tử phenol kết cấu gồm 2 phần: cội phenyl (-C6H5) cùng nhóm chức hydroxyl (-OH).

*

* thừa nhận xét:

- gốc C6H5hút e tạo nên liên kết O-H trong phân tử phenol phân cực hơn liên kết O-H của ancol. Bởi vậy, H trong team OH của phenol năng động hơn H trong nhóm OH của ancol và bộc lộ được tính axit yếu hèn (phenol có tên gọi không giống là axit phenic).

- Do gồm hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen có tác dụng cho mật độ e của vòng benzen nhất là các vị trío-, p-tăng lên buộc phải phản ứng nỗ lực vào vòng benzen của phenol dễ dàng hơn cùng ưu tiên vào vị trío-, p-.

→ vì vậy, team OH và gốc phenyl vào phân tử phenol ảnh hưởng lẫn nhau.

III. Tính chất hóa học

1. Bội nghịch ứng cầm H của tập thể nhóm -OH

- kiểu như nhau: cả hai đều bội phản ứng được với sắt kẽm kim loại kiềm→ tạo nên muối + H2

2C2H5OH + 2Na→2C2H5ONa + H2

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

- không giống nhau: Phenol công dụng được với dung dịch bazơ còn ancol thì không

C2H5OH + NaOH→ ko xảy ra

C6H5OH + NaOH→C6H5ONa + H2O

* Giải thích:

- nơi bắt đầu C6H5hút e làm cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân cực hơn link O-H của ancol. Bởi vì vậy, H trong đội OH của phenol linh động hơn H trong team OH của ancol và bộc lộ được tính axit yếu với yếu hơn hết axit cacbonic (phenol có tên gọi không giống là axit phenic).

C6H5ONa + CO2+ H2O→C6H5OH + NaHCO3

2. Bội phản ứng vắt nhóm -OH

* dấn xét:

- Ancol tác dụng được còn phenol thì không.

a. Bội nghịch ứng với axit vô cơ:

Ví dụ: C2H5-OH + H-Br→ C2H5-Br + H2O

C6H5-OH + H-Br→ không xảy ra.

b. Phản nghịch ứng cùng với axit cơ học (phản ứng este hóa)

Ví dụ: CH3COOH + C2H5-OH

*
CH3COOC2H5+ H2O

CH3COOH + C6H5-OH→ không xảy ra.

c. Bội nghịch ứng cùng với ancol (điều kiện phản ứng H2SO4đậm đặc, 1400C)

Ví dụ: C2H5-OH + H-O-C2H5→C2H5-O-C2H5+ H2O

C6H5-OH + H-O-C6H5→ không xảy ra.

3. Bội phản ứng tách nhóm -OH (phản ứng bóc tách H2O)(điều khiếu nại phản ứng H2SO4đậm đặc, 1700C)

* nhấn xét:

- Ancol chức năng được còn phenol thì không.

Ví dụ: CH3-CH2-OH→ CH2=CH2+ H2O

* giữ ý:

- thành phầm chính trong thừa trình tách nước của ancol theo đúng quy tắc bóc Zaixep.

CH3-CH2-CHOH-CH3→H2O +CH3-CH=CH-CH3(sản phẩm chính)

→H2O +CH3-CH2-CH=CH2(sản phẩm phụ)

4. Bội nghịch ứng cụ H ở gốc hidrocacbon

- Phenol dễ dàng công dụng với hỗn hợp brom tạo nên kết tủa trắng còn ancol thì không.

Xem thêm: Tìm Miền Giá Trị Để Tìm Gtln, Gtnn, Tìm Miền Giá Trị Của Hàm Số Là Gì

*

C2H5-OH + Br2→ không xảy ra.

Trung tâm luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC