Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn viết và thăng bằng khi cho Al tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, sau làm phản ứng nhận được nhôm sunfua và khí lưu hoàng đioxit. Hy vọng tài liệu mang lại lợi ích cho các bạn học sinh trong quá trình học và áp dụng làm những dạng bài bác tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Al+h2so4 đặc nóng


1. Điều khiếu nại phản ứng nhôm chức năng với H2SO4 sệt nóng

Nhiệt độ thường

2. Cách tiến hành phản ứng Zn với dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu nhôm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tuổi vài giọt hỗn hợp H2SO4 đặc nóng vào trong ống thử đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn sẽ xem: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O


3. Hiện tượng lạ sau phản ứng 

Mẩu nhôm chảy dần, mở ra khí không màu, nặng mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

4. Tính chất hóa học của nhôm 

a. Tính năng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở đk thường, nhôm bội phản ứng cùng với oxi tạo thành thành lớp Al2O3 mỏng manh bền vững, lớp oxit này bảo đảm an toàn đồ vật bằng nhôm, cấm đoán nhôm công dụng oxi trong ko khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

b. Nhôm tính năng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không chức năng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng cùng với axit bao gồm tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

c. Tác dụng với hỗn hợp muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

d. đặc điểm hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm yêu cầu nhôm phản bội ứng với hỗn hợp kiềm.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

e. Phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm

Phản ứng nhiệt độ nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong số ấy nhôm là chất khử ở ánh nắng mặt trời cao.

Ví dụ nổi bật nhất là bội phản ứng sức nóng nhôm thân oxit fe III với nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

5. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. hàng nào tiếp sau đây sắp xếp các kim các loại đúng theo máy tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, K

B. Pb, Sn, Ni, K

C. Ni, Sn, K, Pb

D. Ni, K, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được H2SO4 đặc nguội?

A. Zn, Cu, Fe

B. Ni, Fe, Cu

C. Cu, Zn, Mg

D. Cu, Fe, Mg


Đáp án C

Phương trình hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O


Câu 3. đến dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tính năng với hỗn hợp KOH dư, tiếp đến lấy kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2KCl

ZnCl2 + 4KOH dư → K2ZnO2 + 2KCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy hóa học rắn là Fe2O3


Câu 4. đến a gam nhôm công dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) sau khoản thời gian phản ứng dứt người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

A. 2,7 gam

B. 10,8 gam

C. 8,1 gam

D. 5,4 gam


Đáp án B

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Phương trình hóa học

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,4 ← 0,6 mol

mAl = 0,4.27 = 10,8 gam


Câu 5. Một thanh kim loại A hóa trị II được nhúng vào trong 1 lít dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi lấy thanh A ra và cân nặng lại thấy trọng lượng thanh tăng 1,6 gam, mật độ CuSO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định kim các loại A?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Đáp án A

A + Cu2+ → A2+ + Cu

Số mol Cu2+ làm phản ứng là: 1(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng cân nặng của thanh kim loaị A:

mA = mCu – mA chảy = 0,2(64 – A) = 1,6

Suy ra: A = 56 là Fe


Câu 6. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 3 chất rắn Mg, Al, Al2O3 đựng trong số lọ riêng biệt biệt?

A. H2SO4 loãng.

B. NaOH.

C. HCl đặc.

D. Amoniac.


Đáp án B

Sử dụng thuốc thử NaOH 

Cho từng chất rắn vào lọ tác dung với NaOH.

Mẫu thử không tồn tại hiện tượng xẩy ra chất thuở đầu là Mg.

Mẫu thử có chất rắn tan dần, bao gồm khí thoát ra → Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Mẫu thử tất cả chất rắn tan dần dần → Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O


Câu 7. Dùng m gam Al nhằm khử hết 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo thành 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810gam.

C. 1,080 gam.

D. 2,160 gam.


Đáp án D 

Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với hỗn hợp NaOH bao gồm khí thoát ra → Al dư

Phương trình phản nghịch ứng

2Al + Fe2O3→ 2Fe + Al2O3

0,04 0,02 mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,04 0,06 mol

→ nAl = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol → mAl = 0,08.27 = 2,16 gam.


Câu 8. Cho 2,7 gam bột nhôm tác dụng với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (đktc). Quý giá của V là

A. 4,48 lít.

B. 0,672 lít.

C. 0,448 lít.

D. 0,336 lít.


Đáp án D

Phương trình hóa học

2Al + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,1 0,1 mol

Sau phản bội ứng Al dư, NaOH hết

nkhí = 0,015 mol → V = 0,015.22,4 = 0,336 lít.


………………………..

Xem thêm: Thông Tin Về Mức Học Phí Đại Học Đà Lạt 2020 2021, Học Phí Đại Học Đà Lạt 2021

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất có ích Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Để có công dụng cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin trình làng tới chúng ta học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, siêng đề đồ Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Hồ hết hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (girbakalim.net)