Giải Toán lớp 6 bài bác 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 56: Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

Bạn đang xem: 4 mũ 2 bằng bao nhiêu


a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10Lời giải

am.an = am+n

Trong đó:

a là cơ số

m, n là số mũ

a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105Bài 57: Tính giá bán trị các lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296Bài 58:

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20

*

b) những bạn dựa vào bảng ở câu a để có tác dụng câu này:

64 = 8.8 = 82169 = 13.13 = 132196 = 14.14 = 142Bài 59:

a) Lập bảng lập phương những số tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 10

*

b) các bạn dựa vào bảng ở câu a để có tác dụng câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63Bài 60: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: trong số số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng tất cả những số tất cả nhiều bí quyết viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100Lời giải

Các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102Bài 62:


a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0Lời giải

Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 đằng sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì gồm 2 số 0 đằng sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

*

Lời giải

*

Bài 64: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) Lưu ý trong câu này x là cơ số cùng x1 = x

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) Lưu ý trong câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: Bằng phương pháp tính, em hãy cho biết số làm sao lớn hơn trong hai số sau?

a) 23 và 32 ; b) 24 cùng 42c) 25 với 52 ; d) 210 với 100Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 3 2b)

24 = 1642 = 16Nên 24 = 42c)

25 = 3252 = 25Vì 32 > 25 nên 25 > 52d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 buộc phải 210 > 100Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 2 Trọn Bộ, Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 2

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Lời giải

Nhận xét: lúc nhân một số có hai chữ số với 11, họ giữ nguyên nhì số đầu và cuối, sau đó cộng nhì số đầu với cuối để ra những số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - Giữ nguyên số đầu (số 1) với số cuối (số 1), sau đó cộnghai số đầu cùng cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - Giữ nguyên số đầu (số 1) cùng số cuối (số 2), sau đó cộnghai số đầu và cuối (1+2 = 3) để ra số giữaPhát triển tiếp qui luật trên lúc nhân một số có 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: trong kết quả thì

số ở chính giữa của là số lớn nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng đều về hai phía của số chính giữa

Ví dụ như trong 1112 = 12321 thì số thiết yếu giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả nhị phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: - Bạn tất cả thể sử dụng máy vi tính bỏ túi để kiểm tra kết quả.- Hoặc thực hiện phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn sẽ thấy vào kết quả số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần về cảhai phía là 3, 2, 1)