Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (517.55 KB, 44 trang )


29 ĐỀ ƠN TỐN LỚP 2 CUỐI HK2 NĂM 2018-2019ĐỀ SỐ 1)

Bài 1: (1điểm) Viết các số tương thích vào khu vực trống.

Bạn đang xem: 29 đề ôn toán lớp 2 cuối học kì 2

a) 216; 217; 218; ...; ...;

b) 310; 320; 330; ...; ...;

2/ (1 điểm) những số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ bé bỏng đến lớn: A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93 B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81Bài 3: (1 i m) Ho n th nh b ng sau:

đ ể

à

à

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị

Bảy trăm chín mươi 790

………. 935

Bài 4: (1 điểm) Viết số tương thích vào khu vực chấm:

1m = ...dm 519cm = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm 14m - 8m = ...

B i 5: (2 i m)

à

đ ể

Đặ

t tính r i tính:

84 + 19 62 - 25 536 + 243 879 - 356

......
......

Bài 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tơ color 13 số ô vuông.

Bài 7) search x:(1 điểm)

a) x : 4 = 8 b) 4 x = 12 + 8

............

B


(2)

Bài 8: (1 điểm) cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

B ài giải

………

………

………

………


Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏiđội nhì trồng được bao nhiêu cây ?

Bài giải

............

ĐỀ SỐ 2)

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019MƠN TỐN– KHỐI 2

3cm

A

B

2cm

4cm

D

6cm


(3)

Bài 1 : Nối số thích hợp với ô trống: ( một điểm )

a) 40


Bài 2 : Đặt tính rồi tính ( 2điểm )52 + 27

………………………………

54 – 19………………………………

33 + 59………………………………

71 – 29………………………………

Bài 3 : tìm kiếm X ( 2 điểm )a) X – 29 = 32

………
………

b)X + 55 = 95 ………. ………

Bài 4:

a, ( 2 điểm ) Viết Tính(2đ)

5 x 4 +15=... 30 : 5 : 3 =... 7 giờ + 8 giờ=... 24km : 4=...b, số tương thích vào nơi trống :

a) 5 dm = ……. Centimet 40 cm = ……. Dm

b) 1m = ……… centimet 60 cm = …….. Dm

bài xích 5:(2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 6 ( 1 điểm). - vào hình bên:Có …. Hình tam giácCó ….. Hình tứ giác

7. Hình bên bao gồm bao nhiêu hình:a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giác

Bài 5: tất cả 24 cây bút chì màu sắc ,chia đầy đủ cho 3 đội .Hỏi từng nhóm tất cả mấy bút chì màu?(2điểm) bài bác giải


(4)

………………………………

Bài 6: mỗi chuồng bao gồm 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy có từng nào con thỏ ? bài giải

………………………………Câu 1: các số : 500; 279; 730; 158 được viết theo thiết bị tự từ khủng đến bé bỏng là:A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158

C. 158; 297; 500; 730D. 500; 730; 158; 297

Câu 2: Hà chơi ván cờ từ bỏ 8 giờ 15 phút đến 8 tiếng 30 phút. Hỏi Hà nghịch ván cờ hết bao nhiêu phút?

A. 15 phút B. 45 phút B. 60 phút D. 5 phút

Câu 3: Hình tam giác gồm độ dài những cạnh theo lần lượt là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:

A. 13cm B. 26cm C. 22cm D. 13dm

Viết vào khu vực chấm ưa thích hợp:Câu 4: Viết số

a) Sáu trăm chín mươi lăm:...b) Tám trăm linh tư...

Câu 5: chọn mm, cm, dm, giỏi m viết vào địa điểm chấm tương thích Bạn phái mạnh lớp em cao 1...15...

Câu 6: Viết 3 số phù hợp vào khu vực chấm:a) 504; 506; 508;...;...;...b) 711; 713; 715;...;...;...Câu 2: Tính: (1điểm)

45 m : 5 = ………... 32 cm : 4 =…………...………...40 : 4 : 5 =... 4 x 9 + 6 = ...Câu 3: tìm x (1 điểm)

638 - x = 205 x- 253 = 436

... ......

... ......

Câu 4: (3 điểm)

a) nhì tổ cơng nhân có 367 người, tổ một bao gồm 152 người. Hỏi tổ hai có bao nhiêu người?Bài giải:


(5)

......b) Lớp 2A gồm 27 học viên chia rất nhiều thành 3 tổ. Hỏi từng tổ bao gồm mấy học sinh.

Bài giải:

.........Câu 1: Khoanh trịn vào số nhỏ xíu nhất trong các số sau:

583; 538; 588; 885; 385; 358 Câu 2: 9 trăm + 3 chục + 6 đơn vị chức năng = ……….

Cần điền vào địa điểm chấm số:

A. 963 B. 693 C. 396 D. 936

Câu 3: cho thấy thêm số bị trừ là 485, số trừ là 72. Hiệu của nhì số kia là:

A. 417 B. 413 C. 457 D. 557

Câu 4: Chu vi hình tam giác bao gồm độ dài các cạnh đều bởi 9cm là:


A. 18 centimet B. 27 centimet C. 24 centimet D. 9 dm

II - Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 5: Viết số phù hợp vào chỗ chấm: (1,0đ)

707; …….; 709; ……..; ………; 712; ……..; ………; 715b/. Tính: 4 x 3 + 152 trăng tròn x 3 : 2

………..………..

Câu 7: Một siêu thị buổi sáng bán được 475l dầu, chiều tối bán được không ít hơn buổi sớm 124ldầu. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán tốt bao nhiêu lít dầu?

………..………..

………..

Câu 8: Giải bài tốn theo tóm tắt sau: (1,5đ)

Đoạn dây dài: 362 cmCắt đi: : 25 cmCòn lại : … centimet ?

………......


(6)

ĐỀ SỐ 3)

Bài 1:Tính nhẩm(2đ)

2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… trăng tròn : 4 =… 15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =…Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ)

356+212 857-443 96-48 59+27 ………. …….… ..…… ..……. ………. ………. ..…… ……… ………. ………. ..…… ...……Bài 3:Tính(2đ)

5 x 4 +15=... 30 : 5 : 3 =... 7 giờ đồng hồ + 8 giờ=... 24km : 4=... Bài 4: tìm kiếm x (1đ)

X x 5 =35 x + 15 = 74

… .……… ………. ………… …..……….. ……….. ……….. … ………..

Bài 5: tất cả 24 cây viết chì color ,chia hầu hết cho 3 đội .Hỏi từng nhóm bao gồm mấy cây bút chì màu?(2điểm) bài giải

………………………………
(7)

bài xích giải

………………………………Bài 7: Điền số ?

1dm = ….…cm 1m = ……. Dm 1km = ……. M 1m = ……. Milimet 1cm = …….mm10cm = ….dm 10dm = ….m 1000m = ….km 1000mm = …...m 10mm = ….cm bài xích 8: Điền vệt (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:

Bài 9: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình:c) ……… tứ giác.

d) ……… tam giác

ĐỀ SỐ 4)

ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ IINăm học: 2010-2011 MƠN: TỐN LỚP 2A. PHẦN CƠ BẢN

Bài 1/ Nối mỗi số với bí quyết đọc số đó:

bài xích 2/ Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng:


Chu vi của hình tam giác trên là:

A. 7 cm B. 24 cm C. 9 cm D. 12 cm

Bài 3/ 401 ... 399 701 ... 688

Bài 4/ Đặt tính rồi tính:

4

5

2

=

10

3

5

15

=

30

322

405

Bốn trăm linh năm

450

Năm trăm nhì mươi mốt

Ba trăm nhì mươi hai

521

Bốn trăm năm mươi


(8)

47 + 25 91 - 25 972 - 430 532 + 245 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ...

Bài 5/ một lớp học tất cả 32 học sinh, xếp phần đông thành 4 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu học sinh ?Bài giải:

............

Bài 6/ kiếm tìm x.

100 + x =

Câu 7/ Đọc các số sau :

a/ 105:……….. B/ 234:………..c/ 396:……….. D/ 424:………..

Câu 8/ Viết những số : 439 ; 972 ; 394 ; 521

a,/ Theo đồ vật tự từ lớn đến nhỏ xíu b/ Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn

……… ……….

Câu 9/Tính nhẩm

400 + 300 = 800 – 200 = 4 x 5 = 35 : 5 =
Câu 10/ Đặt tính rồi tính

64 + 27 94 – 75 318 + 141 784 – 403

……….. ……….. ……… ……….

……….. ……….. ……… ……….

……….. ……….. ……… ……….

……….. ……….. ……… ……….

Câu 11/ tìm kiếm x :

X : 4 = 3 25 : x = 5

……….. ………..……….. ………..……….. ………..Câu 12/ Tính

24 + 16 – 26 =…………. 3 x 6 : 2 = ……… =…………. = ……….Câu 13/ Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :


(9)

B. 2 hình tam giác với 3 hình tứ giácC. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giácCâu 14/ bài toán

có 25 quả cam để vào các đĩa, mỗi đĩa tất cả 5 quả cam. Hỏi có bao nhiêu đĩa cam ?
Bài giải

……….. ……….. ……….. ………..B. PHẦN NÂNG CAO

a. TÝnh nhanh: 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19

..

b. Điền chữ số thích hợp vào lốt ? + 123 = 456Câu 2/

a) Với tư chữ số 0, 5, 8, 1. HÃy viết tất cả các số gồm hai chữ sè kh¸c nhau ?

………..……….

b) Tìm một trong những biết rằng rước số đó cùng với 27 thì bằng hiệu của số lớn nhất có nhì chữ số vớisố bé nhỏ nhất có hai chữ số tương đương nhau.

………..………. ………..………. ...Câu 3/

a) tìm a, b, c, d = ?

b/ Tìm các giá trị của x biÕt:38

Tổng kết năm học, lớp 2A, 2B, 2C bao gồm tất c¶ 19 häc sinh giái. BiÕt líp 2B cã 7 häc sinh giái vµ líp 2C cã 5 häc sinh giái. Hái líp 2A cã bao nhiªu häc sinh giái ?

Bài giải

Cho tam giác ABC gồm độ dài cạnh AB bằng 12 cm. Tổng độ lâu năm 2 cạnh BC cùng CA rộng độdài cạnh AB là 7 cm.

a) tra cứu tổng độ dài hai cạnh BC và CA.b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Bài giải


(10)

……….. ĐỀ SỐ 5)


Trường: ……….

Lớp : hai ... Ngày thi : …./…/2011

Tên :……… ……….. Môn : Toán

Câu 1 : Đặt tính rồi tính (3đ)

36 + 38 = 53 + 47 = 100 – 65 = 100 – 8 =

………. ………. ……….. ………..

………. ………. ……….. ………..

--- --- --- ---

……….. ……….. ……….. ………..

Câu 2 : Số ? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..c) 18 ; 19 ; trăng tròn ; ……….;………Câu 3: tìm X (1đ)


a) 35 - X = 25 b) 3 x X = 27 ……….. ……… ……….. ………

Câu 5 : Anh khối lượng 50kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em khối lượng bao nhiêu ki – lô– gam ?

Giải

……….……….……….

Câu 6 : mỗi nhóm tất cả 4 học viên có 9 nhóm như vậy. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?Giải

……….………. ……….

ĐỀ SỐ 6)


(11)

Tên:……….Lớp:………

Bài1 : Tính

453+246 = ………. 146+725 =……...752-569 =………... 972-146=…………


Bài 2 : Đặt tính rồi tính

575-128 492-215 143+279

………………………

Bài 3 : search X

a, X-428 = 176 X+215=772

………..………..

Bài 4: Một siêu thị bán mặt đường trong ngày bây giờ bán được 453 kg đườngBuổi sáng bán tốt 236 kg đường . Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kg đường ? bài bác giải

………………………

Bài 5 : Tìm các số gồm hai chữ số nhưng tổng những chữ số là 13 , tích là 36

………………………..

Bài 6 : trường tiểu học tập Hịa Bình có 214 học viên lớp 3 cùng 4 . Biết số học sinh lớp 3 là 119 chúng ta .
Hỏi ngôi trường tiểu học Hịa Bình có bao nhiêu học viên lớp 4 ?

bài xích giải

………………………

ĐỀ SỐ 7)

Họ và tên _________________ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Lớp: 2__ MƠN TỐN - LỚP 2

Bài làmBài 1.

Đọ

c vi t các s ưng ý h p. B ng sau:

ế

ợ sinh sống ả

Đọc số Viết số


(12)

Tám trăm mười lăm ………

………. 415

………. 500

Bài 2. 457 500 248 265

? 401 397 701 663

359 556 456 456

Bài 3. Điền số tương thích vào ơ trống:

a) 3 x 6 = b) 24 : 4 = c) 5 x 7 = d) 35 : 5 = bài bác 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 1dm = 10cm ; b) 1m = 10cm ; c) 1dm = 100cm ; d) 1m = 100cm ;

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

532 + 225 354 + 35 972 – 430 586 – 42

………. ………. ……….. ………..

………. ………. ………. ………..………. ………. ……….. ………...Bài 6. Có 35 trái cam xếp vào các đĩa, từng đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa?

Bài giải

………………………

Bài 7. Cho hình tứ giác như hình vẽ A 3cm B

a) Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. 2cm 4cm
b) Kẻ thêm 1 đoạn trực tiếp để được 1 hình tứ giác D

cùng 1 hình tam giác. 6cm ĐỀ SỐ 8)

Họ và Tên: ……… Lớp 2 …ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018 - 2019

Mơn: TỐN (Thời gian làm bài xích 40 phút)PHẦN I : Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng . (3 điểm )1. Chọn hiệu quả đúng điền vào khu vực chấm sau đây ?

1 m = ... Cm

a. 1 b. 10 c. 100

2. Vào hình bên có số hình chữ nhật là :

a. 1 b. 2 c. 3


(13)

3. Điền dấu tương thích vào nơi chấm trong phép tính sau :400 + 60 + 9 ... 459

a. > b.

4. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

431, ..., 433, ..., ..., ..., ..., 4385. Điền số bao gồm hai chữ số vào ơ trống để được phép tính phù hợp :


+ = 1216. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

a. 10 tiếng 10 phút b. 1 tiếng 50 phút

PHẦN II : từ luận.

1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

452 + 245 465 + 34 685 – 234 798 - 75 …... …... ... …... …... …... ... …... …... …... ... …... …... …... ... …...1.

Tìm X : (1.5 điểm)

X x 3 = 12 X : 5 = 5

……….. ………..

……….. ………..

……….. ………..

3. Viết các số 842 ; 965 ; 404 theo mẫu mã : (0.5 điểm)

Mẫu : 842 = 800 + 40 + 2 ...
...

4. Học viên lớp 2A xếp thành 5 hàng, mỗi hàng gồm 6 học sinh. Hỏi lớp 2A gồm bao nhiêu học sinh ?(2 điểm)

Giải


(14)

......

ĐỀ SỐ 9)

Phòng giáo dục và đào tạo:... Trường tè học:... Đề kiểm tra định kì lần IV năm học 2018-2019 Mơn : Tốn Lớp 2Họ cùng tên :………..

Lớp :………..

Bài 1 : a,Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng nhiều : 724 , 192 , 853 , 358 , 446………b, Điền số phù hợp vào chỗ chấm

235;237;…….;……..;243. 426;436;…….;……..;……..

Bài 2 : Điền vệt >,

428…….482 596………612129…….129 215+25…….240

Bài 3 : Đặt tính rồi tính

238 + 527 963-377 125 + 356


(15)

Bài 4 : Một trường đái học bao gồm 561 học viên . Trong các số ấy số học sinh nam là 277 . Hỏi ngôi trường đó tất cả bao nhiêu học viên nữ ?

bài xích giải

………………………

Bài 5: Tìm những số gồm 2 chữ số . Biết Tổng 2 số là 11 tích là 30 . Kiếm tìm 2 số đó

………………………………

Bài 6 : search y

a, y + 256 = 123 + 336 b, y - 112 = 338-221

………………......

ĐỀ SỐ 10)

215; 671; 359; 498.

532 + 245 351 - 46 972 - 430 589 - 35

...

...

...

x 7 x 8

:5 : 4

4

5


(16)

5dm + 7dm = ...dm

1m = ...cm

12m - 8m = ...m

a, dùng thước nối A cùng với B; B với D; D cùng với C. A . . BTên con đường gấp khúc vừa nối được là: ...

b, đến AB= 5cm; BD= 6cm; DC= 7 cmTính độ dài mặt đường gấp khúc đó.

...

a, Đường từ công ty Hà mang đến cổng trường dài 350m, mặt đường từ đơn vị Bình đến cổng trường dài thêm hơn nữa từ nhàHà mang lại trường 600m. Hỏi đường từ đơn vị Bình mang lại cổng ngôi trường dài từng nào mét?

............

b, Lớp em bao gồm 32 bạn, giáo viên chia phần lớn thành 4 tổ. Hỏi từng tổ gồm bao nhiêu bạn?


............

+ =

Bài 9 : Một trường tiểu học gồm 561 học sinh . Trong những số ấy số học sinh nam là 277 . Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh nữ ?


(17)

ĐỀ SỐ 11)

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) những số 543; 354; 435; viết theo máy tự từ bé bỏng đến to là:

B) trong số số 265; 279; 257; 297 số bé nhiều hơn 265 là:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại thích hợp:

a. 311; 312; 313; ……..; ……..; 316; ……..; 318; 319; ……..b. 512; 515;……..; …….; 524; ……..; ……..;

4. Nối từng số với giải pháp đọc của số đó:

5. Số ?

a. 543; 354; 435

b. 354; 435; 543

c. 435; 543; 354;

a. 279

b. 257

c. 297

600

104

775

579

a. 48m + 47m =

85m

b.10dm = 1m

c. 32cm : 4 =

8cm

d.2000m =

2km

Bảy trăm bảy mươi lăm

Năm trăm bảy mươi

chín

Một trăm linh bốn


Sáu trăm


(18)

6. Điền vệt >,

7. Đặt tính rồi tính:

8. Tìm x :

9. Hình bên tất cả ………. Hình tam giácViết tên những hình những hình tam giác đó:………………

10. Đàn con kê nhà Mai tất cả 82 con, đã cung cấp đi 23 con. Hỏi bên Mai còn sót lại bao nhiêu nhỏ gà? Giải

………

………

………

700 + 55

866 -

356

A

B

C

D

900 + 10 +

6

91

6

100

1000

a.

c.

40 : 5 : 8

2

400 +

400 x 2

300

b.

d.

a.

b.

100 + x = 600 :

2

394 - x = 160


a.

b.


(19)

ĐỀ SỐ 12)

TRƯỜNG TIỂU HỌC:………..

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP 2NĂM HỌC: 2018- 2019

bài bác 1: (4đ)

Cho những số Viết dãy tính đúng

1; 2; 5; 15; trăng tròn : x + =

1; 2; 3; 12; 17 : x - =

bài xích 2: (4đ) Điền số thích hợp vào nơi chấm:

32... ...89 95... 7...6 1...7 56... ...21 ..34 479 1...6 3...7 1000 bài bác 3:(5đ)

a) tra cứu số nhỏ dại nhất có 3 chữ số mà có tổng bằng 20 .

...... ...


b) Hãy cho thấy thêm có từng nào số bao gồm 3 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm là 5?

......

bài xích 4:(3đ)

Lớp em xếp được 3 sản phẩm cịn thữa ra 2 bạn.Tính xem lớp em tất cả bao nhiêu bạn? hiểu được mỗi sản phẩm xếp được 10 bạn.

Bài giải

.........

bài xích 5:(3đ) Điền số thích hợp vào nơi chấm:

...hình tứ giác

(Lưu ý: Điểm trình bày: 1đ)

ĐỀ SỐ 13)


(20)

Bài 1: (2điểm)

a)Viết các số sau:

- Một trăm linh bảy ...; tứ trăm mười lăm... - Chín trăm bố mươi tư...; Tám trăm tám mươi lăm...
b)Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn... - Theo trang bị tự từ phệ đến bé...Bài 2: Tính nhẩm(2 điểm)

3 x 7 =...; 4 x 8 = ...; đôi mươi : 2 =... ; 400 + 300 =... 28 : 4 =...; 15 : 5 = ...; 5 x 6 =...; 800 - 500 =...

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

24 + 16 – 18 = ... 25 : 5 x 6 =... = ... =...

Bài 5 : (2 điểm)Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kilogam ?

............

...Bài 6 : Tính tổng số bé nhỏ nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

............

ĐỀ SỐ 14)

Trường TH:……… Thứ….. Ngày….. Mon …..năm 2019Họ Tên: ………... Kiểm tra quality cuối năm họcLớp 2…….. Mơn thi: Tốn

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)


(21)

a) trong rỗ bao gồm 35 quả cam, 1 số cam vào rỗ là: 5

A. 5 trái B. 7 quả C. 6 trái D. 8 quả

b) Bề dày của quyển sách khoảng tầm 5……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào chỗ chấm là:A. Cm B. Mm C. Dm D. M

Bài 2 ( 1 điểm) Số gồm: 5 trăm, 1 chục và 0 đơn vị chức năng được viết là:A. 510 B. 501 C. 105 D. 150Bài 3 (1 điểm) 5 x 7 + 25 =

A. 50 B. 40 C. 60 D. 70II- PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính

59 + 31 ; 345 + 244 ; 100 - 72 ; 674 - 353 ... ... ... ... ... ... ... ...Bài 2: ( 1 điểm) 4 x 6 + 16 đôi mươi : 4 x 6

... ... ... ... ... ... Bài 3: ( 1 điểm) kiếm tìm X

X x 5 = 45 + 5 X – 18 = 24

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Bài 4: ( 1 điểm) Tính chu vi hình tam giác A, B, C biết độ dài những cạnh là:

AB = 30 cm ; BC = 15 centimet ; AC = 35 centimet

……….. ………..

Bài 5: ( 2 điểm) Bể nước trước tiên chứa 865 lít nước. Bể lắp thêm hai chứa thấp hơn bể thứ nhất 300 lít nước. Hỏi bồn tắm thứ nhì chứa bao nhiêu lít nước?

………………
………………

ĐỀ SỐ 15)

Bài đánh giá định kì cuối học kì 2Năm học tập 2018 - 2019

Mơn: Tốn lớp 2

I- Phần trắc nghiệm:( 3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: các số : 500; 279; 730; 158 được viết theo trang bị tự từ lớn đến bé là:A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158


(22)

Câu 2: Hà nghịch ván cờ từ 8 giờ đồng hồ 15 phút đến 8 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi Hà đùa ván cờ hết từng nào phút?

A. 15 phút B. 45 phút B. 60 phút D. 5 phút

Câu 3: Hình tam giác có độ dài những cạnh thứu tự là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:

A. 13cm B. 26cm C. 22cm D. 13dm

Viết vào địa điểm chấm đam mê hợp:Câu 4: Viết số

a) Sáu trăm chín mươi lăm:...
b) Tám trăm linh tư...

Câu 5: lựa chọn mm, cm, dm, tốt m viết vào vị trí chấm phù hợp Bạn nam lớp em cao 1...15...

Câu 6: Viết 3 số tương thích vào vị trí chấm:a) 504; 506; 508;...;...;...b) 711; 713; 715;...;...;...

II, Phần từ luận:( 7điểm)Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

376 + 43 856 - 548 57 + 25 91 - 28

............Câu 2: Tính: (1điểm)45 m : 5 = ………... 32 centimet : 4 =…………...………...40 : 4 : 5 =... 4 x 9 + 6 = ...Câu 3: kiếm tìm x (1 điểm)

638 - x = 205 x- 253 = 436

... ......

... ......


Câu 4: (3 điểm)

a) hai tổ cơng nhân có 367 người, tổ một tất cả 152 người. Hỏi tổ hai tất cả bao nhiêu người?Bài giải:

..................b) Lớp 2A tất cả 27 học sinh chia đầy đủ thành 3 tổ. Hỏi từng tổ gồm mấy học tập sinh.


(23)

.....................

ĐỀ SỐ 16)

Họ cùng tên:………...….

Trường:………

Lớp: 2

Đề kiểm tra quality CUỐI NĂM
Năm học 2018
2019 (Mơn Tốn – Lớp 2)

Thời gian làm bài: 40 phút

I - Phần trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)(Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,75 điểm)Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: các số : 500; 279; 730; 158 được viết theo đồ vật tự từ lớn đến nhỏ xíu là:A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158

C. 158; 297; 500; 730D. 500; 730; 158; 297

Câu 2: Hà đùa ván cờ từ bỏ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút. Hỏi Hà nghịch ván cờ hết từng nào phút?

A. 15 phút B. 45 phút B. 60 phút D. 5 phút

Câu 3: Hình tam giác gồm độ dài các cạnh thứu tự là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:

A. 13cm B. 26cm C. 22cm D. 13dm

Viết vào vị trí chấm ưng ý hợp:Câu 4: Viết số

a) Sáu trăm chín mươi lăm:...
b) Tám trăm linh tư...


(24)

Bạn nam lớp em cao 1...15...Câu 6: Viết 3 số phù hợp vào vị trí chấm:a) 504; 506; 508;...;...;...b) 711; 713; 715;...;...;...

II, Phần tự luận:( 7điểm)Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

376 + 43 856 - 548 57 + 25 91 - 28

............Câu 2: Tính: (1điểm)45 m : 5 = ………... 32 cm : 4 =…………...………...40 : 4 : 5 =... 4 x 9 + 6 = ...Câu 3: kiếm tìm x (1 điểm)

638 - x = 205 x- 253 = 436

... ......

... ......

Câu 4: (3 điểm)


a) nhị tổ cơng nhân gồm 367 người, tổ một bao gồm 152 người. Hỏi tổ hai bao gồm bao nhiêu người?Bài giải:

............b) Lớp 2A có 27 học sinh chia đầy đủ thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ bao gồm mấy học sinh.

Bài giải:

.........Câu 1: Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất trong những số sau:

583; 538; 588; 885; 385; 358 Câu 2: 9 trăm + 3 chục + 6 đơn vị = ……….

Cần điền vào nơi chấm số:

A. 963 B. 693 C. 396 D. 936


(25)

A. 417 B. 413 C. 457 D. 557

Câu 4: Chu vi hình tam giác có độ dài những cạnh đều bởi 9cm là:

A. 18 cm B. 27 centimet C. 24 cm D. 9 dm

II - Phần từ luận (7 điểm)

Câu 5: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: (1,0đ)

707; …….; 709; ……..; ………; 712; ……..; ………; 715

Câu 6 (2,0đ)

a/. Đặt tính rồi tính:

495 -– 251 465 + 172

………..………..………..………..

b/. Tính:

4 x 3 + 152 trăng tròn x 3 : 2

………..………..………..

Câu 7: Một shop buổi sáng bán tốt 475l dầu, chiều tối bán được không ít hơn buổi sáng sớm 124ldầu. Hỏi buổi chiều shop đó bán tốt bao nhiêu lít dầu?

(1,5đ)

………..
………..………..………..………..

Câu 8: Giải bài tốn theo cầm tắt sau: (1,5đ)

Đoạn dây dài: 362 cmCắt đi: : 25 cmCòn lại : … cm ?

………..………..

Câu 9: vào hình bên: (1,0đ)


(26)

b. Gồm bao nhiêu hình tam giác?………………

ĐỀ SỐ 17)

Phịng GD&ĐT:………. Cùng Hồ xã Hội nhà Nghĩa Việt Nam

Trường:………. Độc Lập - tự do - Hạnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN TỐN LỚP 2Năm học: 2018 – 2019

(Thời gian: 40 phút không nhắc chép đề)

ĐỀ BÀI:

Bài 1: Tính nhẩm.

2 x 6 = …… 18 : 2 = …… 4 x 6 = …… 10 : 5 = …… 3 x 6 = …… 24 : 4 = …… 5 x 7 = …… trăng tròn : 4 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

654 + 344 342 – 212 729 + 113 474 – 463 ………… …………. ………… ………..Bài 3: So sánh

302 ... 310 321 ... 298 658 ... 648 30 - 3 ... 40 - 3 599 ... 597 + 2 1000 ... 998 + 2

Bài 4:

Một trường tiểu học tất cả 265 học sinh nam cùng 234 học sinh nữ. Hỏi trường đái học kia có tất cả bao nhiêu học viên ?

Bài 5:

Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng. Số hình tứ giác bao gồm trong mẫu vẽ là ?

A. 1


B. 2

C. 3

D. 4


(27)

ĐỀ SỐ 18)

PHÒNG GD&ĐT…………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC:……….. ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ IINĂM HỌC 2018-2019MƠN TỐN LỚP 2

I.

PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 đ)

Khoanh vào vần âm (A,B,C,D)đặt trước tác dụng đúng.Câu 1: Sáu trăm, tứ chục, bảy đơn vị chức năng hợp thành số nào?

A. 467 B. 674 C. 647

Câu 2: Số ngay tắp lự sau số 539 là số nào?

A. 538 B. 540 C. 541

Câu 3: Câu nào đúng?

A. Muốn tìm số bị chia ta rước thương cộng với số chia.B. ước ao tìm số bị chia ta đem thương trừ đi số chia.
C. Mong muốn tìm số bị phân chia ta rước thương nhân cùng với số chia.Câu 4: search đáp số của bài xích tốn:

Lớp 2A bao gồm 36 học viên chia số đông thành 4 tổ học tập. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?A. 7 học viên B. 8 học viên C. 9 học sinh

Câu 5: Hình nào vẫn tơ màu sắc 15 số ô vuông?

M N P

M N P

A. Hình M B. Hình N C. Hình phường D. Cả 3 hình M,N,PCâu 6: câu nói nào đúng giờ đồng hồ trong ngày?

A. 18 giờ sáng B. 17 giờ đồng hồ chiềuB. C. 9h tối D. 10 giờ tốiCâu 7: Câu nào thích hợp?

A. Cái bàn học sinh cao 3 mB. Quãng con đường dài 20dmC. Chiếc bút bi dài khoảng 15cmD. Mẫu thước kẻ dài khoảng chừng 1kmCâu 8: Đồng hồ chỉ:

A. 3h 10 phútB. 9h 15 phútC. 10 giờ đồng hồ 15 phútD. 3 giờ 30 phút


Câu 9: Tờ giấy tệ bạc 1000 đồng có thể đổi được mấy tờ giấy bạc tình 500 đồng?

A. 2 tờ B. 3 tờ C. 4 tờ D. 5 tờ

Câu 10: …..cm = 1m . Số phù hợp điền vào vị trí chấm là:A. 10 B. 100 C. 1000

Câu 11: Viết số sau thành tổng những trăm, chục, đơn vị:580 = ………

GIMICO12369245781011 1


(28)

Câu 12:Viết số sau theo thứ tự từ to đến nhỏ bé : 807 ; 870 ; 846 ; 864 ; 888 ; 880………B.Phần tự luận: (7 điểm)


Câu 1: Đặt tính rồi tính (2điểm):

46 + trăng tròn 43 + 34 85 - 42 98 - 48

………… ………… …………. ………..

………… ………… …………. ………..

………… ………… …………. ………..

Câu 2: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm (1 điểm)

100 centimet =……m 1m =……mm24cm – 4cm + 30cm=…….. 30cm + 7cm – 37cm =…….Câu 3: kiếm tìm x (1 điểm)

a) x - 34 = 49 b) x x 4 = 36

Câu 4: nhà trường chia 50 chiếc bàn ghế new vào các lớp. Từng lớp được phân tách 5 bộ. Hỏi bao gồm bao nhiêu lớp được trao bàn ghế mới ? (2 điểm)

Câu 5: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : AB = 35cm, BC =15 cm, AC = 45cm. (1 điểm)

ĐỀ SỐ 19) PHÒNG GD&ĐT...

TRƯỜNG TIỂU HỌC ...

Họ với tên:...
Lớp 2...

Thứ ngày tháng năm 2019

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IIMơn: Tốn

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao đề)


(29)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:1. Số 801 hiểu là:

A. Một trăm linh tám B. Tám trăm linh một C. Tám trăm mười

2. Số tức thời sau của 835 là:

A. 834 B. 838 C. 8363. Một ngày có ... Giờ?

A. 12 giờ đồng hồ B. 24 giờ C. 36 giờ

4. Công dụng phép tính 68 + 24 - 12 là:

A. 80 B. 92 C. 905. Kết quả phép tính 6 x 5 + 7 là:

A. 72 B. 47 C. 37
6. 1km = ... M. Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 10m B. 100m C. 1000m

7. Hình tam giác bao gồm độ dài các cạnh đều bởi 8cm. Chu vi hình tam giác là: A. 24cm B. 16cm C. 20cm

8. Hình bên bao gồm bao nhiêu hình vng? A. 5

B. 7 C. 9

II. Trắc nghiệm từ bỏ luận ( 6 điểm) 1. Tính:

156 73 312 875 + 38 - 39 + 7 - 251

... ... ... ... 2. Tính:

5 x 6 – 11 = ... Trăng tròn : 5 x 6 = ... = ... = ... 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a/ 95 ; 100 ; 105; .... B/ 254 ; 244 ; 234 ; ....4. Tra cứu x:


(30)

...... 5 . Năm nay bố 36 tuổi, ông nhiều hơn thế nữa bố 27 tuổi. Hỏi ông năm này từng nào tuổi?

...............

ĐỀ SỐ 20)

Họ cùng tên::...Lớp 2...Trường Tiểu học ...

bài bác kiểm tra định kì cuối kì IIMơn tốn - lớp 2

thời hạn 40 phút (Không kể thời hạn giao đề) Ngày kiểm tra: ... Mon ... Năm 2019

I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúngCâu 1. Số 251 phát âm là:


(31)

Câu 2. Số Bảy trăm linh tư viết là:


A. 74 B. 740 C. 704

Câu 3. Chữ số 9 trong những 190 có giá trị bằng:

A. 90 B. 900 C. 9

Câu 4. Số phệ nhất trong các số 938; 983; 839; 893 là:

A. 983 B. 938 C. 893

Câu 5. Bé lợn nặng trĩu 74kg. Nhỏ dê nhẹ nhàng hơn con lợn 19kg. Vậy bé dê nặng:

A. 93kg B. 55kg C. 65kg

Câu 6. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?A. 12 giờ 10 phút

B. 2 giờ 12 phútC. 2 tiếng đồng hồ

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)Câu 7 (3 điểm). Đặt tính rồi tính:

65 + 18 487 - 43 413 + 241

Câu 8 (1 điểm). Tính chu vi hình tam giác biết mỗi cạnh của tam giác đều bởi 5cm.Bài giải

......
........................

11

12

1

10

2

.

.

9

3

8

4


(32)

Câu 9 (2 điểm). Quãng mặt đường AB lâu năm 167km. Quãng con đường CD ngắn hơn quãng mặt đường AB15km. Hỏi quãng mặt đường CD dài từng nào ki-lơ-mét ?

Bài giải

...............
...

Câu 10 (1 điểm). Kiếm tìm số có hai chữ số biết hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơnvị bằng 5 và tích của hai chữ số bởi 24.

........................ĐỀ SỐ 21)

I.Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp đúngBài 1:Trong những số 348; 483; 384; 834; 843 số lớn số 1 là:

A.834 B.483 C.843Bài 2:Số tất cả : 1 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:

A.127 B.172 C.127

Bài 3:Tờ giấy bạc đãi 1000 đồng rất có thể đổi thành mấy tờ giấy bạc 500 đồng ?A. 1 tờ C.172 B.2 tờ

Bài 4: Chu vi hình tam giác ABC tất cả độ dài các cạnh: AB = 34 cm; BC = đôi mươi cm;AC = 16 cm A. 70 centimet B. 54 cm C. 60cm

Bài 5:Trong hình vẽ mặt có:

A. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác B. 2 hình tam giác với 4 hình tứ giác C. 2 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

254 + 235 46 + 64 768 – 523 80 – 54

..................

Bài 2: tra cứu x

467 + x = 877 x – 214 = 612


(33)

......

x : 5 = 3 x x 4 = 20

...
.........Bài 3 :

a) bao gồm 40 kilogam gạo chia phần đông vào những túi, mỗi túi đựng 5 kilogam .Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

...............

b)Bể trước tiên chứa được 768 lít nước, bể vật dụng hai đựng được thấp hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi bể vật dụng hai cất được từng nào lít nước ?

...............

Bài 4 : Viết phép chia bao gồm thương bằng số chia.


(34)

ĐỀ SỐ 22)

Họ tên:...Lớp:...Trường:...

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
Năm học:2018-2019

MƠN :TỐN

Thời gian :40phút (khơng kể thời hạn giao đề)

---Bài 1:Tính nhẩm(2đ)

2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… 20 : 4 =… 15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =…

Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ)

356+212 857-443 96-48 59+27 ………. …….… ..…… ..……. ………. ………. ..…… ……… ………. ………. ..…… ...……

Bài 3:Tính(2đ)

5 x 4 +15=... 30 : 5 : 3 =... 7 giờ đồng hồ + 8 giờ=... 24km : 4=...

bài xích 3: tìm x (1đ)


X x 5 =35 x + 15 = 74

… .……… ………. ………… …..……….. ……….. ……….. … ………..

Bài 4: có 24 cây bút chì màu sắc ,chia hồ hết cho 3 đội .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?(2điểm) bài giải

………………………………...

......Bài 6: Tìm một số biết khi đem số kia nhân cùng với 5 thì bằng 18 cùng 2.

...............

ĐỀ SỐ 23)


(35)

Lớp: 2... Mơn: TỐN Lớp 2

Họ với tên: ... Thời gian: 40 phút ( ko kể thời gian giao đề) Phần I: 1/ Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào (1đ).

a/ Số liền sau của 891 là 890 c/ những số 289, 305, 350, 355 vẫn xếp theo sản phẩm tự tăng dần.b/ Số lớn số 1 có bố chữ số là 999 d/ 900đồng – 200đồng = 700đồng

2/ Nối số cùng với tổng thích hợp (1đ).

675 900 + 80 + 9 440 600 + 70 + 5

989 400 + 40 404 400 + 4

3/ Khoanh vào số lớn số 1 (1đ). 542 ; 429 ; 529 ; 490 .

4/ Khoanh vào chữ trước hiệu quả đúng (1đ)

a/ ……..mm = 1m 1km = ………..m A/ 100; B/ 10; C/ 1000

b/ 4 x 8 + 39 = ? A/ 61; B/ 71; C/ 70

Phần II: 1/ 1/ đặt tính rồi tính: (2đ)

90 – 32 59 + 35 425 + 343 789 – 255

………….. ……….. ……….. ……….

………….. ……….. ……….. ……….

………….. ……….. ……….. ……….

2/ search x biết (1đ) a/ x - 27 = 63 b/ x : 4 = 5


……….. ………..…………

……….. ………..…………

……….. ………..…………

3/ Tính (1đ) 40 : 5 x 4 = ……….. 3 x 7 + 59 = ………

= ……….. = ………

4/ Bể đầu tiên chứa 885l nước, bể thiết bị hai chứa ít hơn bể trước tiên 215l nước. Hỏi bể trang bị hai chứabao nhiêu lít nước? (1đ)

5/ Tính chu vi hình tứ giác MNPQ có độ nhiều năm mỗi cành là 5dm (1đ) bài xích giải

.........

ĐỀ SỐ 24)

Họ và tên:………...Lớp: 2….Trường T H

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKIINĂM HỌC: 2018- 2019MƠN: TỐN

BÀI 1: Tính (3điểm)

+

+

+


(36)

BÀI 2 : search y ( 3 điểm)

y + 300 = 800 y – 500 = 200 600 – y = 300………... ...……….. ………. ...………. ... ………... ………...………... ………... ………...BÀI 3: Số? ( 1 điểm)

+ 3 - 2 + 5 - 3

BÀI 3: (2 điểm) Khối lớp hai tất cả 102 học tập sinh. Khối lớp tía có 127 học tập sinh. Hỏi cả hai khối cóbao nhiêu học sinh?

Bài giải:

...………..………...

BÀI 4: ( 1điểm) Kẻ thêm đoạn
thẳng sẽ được 8 hình tam giác.

ĐỀ SỐ 25)

Họ với tên :...

Lớp:...Trường...

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II Năm học: 2018 -2019 MƠN: TỐN LỚP 2

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

5 x 9 =... 28 : 4 =... 3 x 7 =... 400 + 500 =... 3 x 8 =... 35 : 5 =... 32 : 4 =... 800 - 200 =...Bài 2:(2đ)

13

23


(37)

a) Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

2m = ...dm ; 1m =...cm ; 1km = ...m ; 8cm =...mmb) Xếp các số sau : 348 , 843 , 328 , 238, 838 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

...Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ)

47 + 39 ; 975 - 352 ; 82 – 35 ; 243 + 526
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Bài 4: Điền vết >,

492...429 ; 376...673 ; 4 x 7...32 ; 654...600 + 54Bài 5: (2đ) Hoa cân nặng 32kg, Mỹ trọng lượng hơn Hoa 9kg. Hỏi Mỹ trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

bài giải

...............

Bài 6: Tính độ dài con đường gấp khúcABCDE, biết mỗi đoạn trực tiếp trong mặt đường gấp khúc phần đông dài đều nhau và bởi 5cm.

bài giải

...............

ĐỀ SỐ 26)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ IIMơn : TỐN - LỚP HAI

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng:

1. Một ngày tất cả mấy giờ?

A. 12 B. 18 C. 24

2. 1 m = ... Mm

A. 10 B. 100 C. 1000


(38)

A. 633 B. 603 C. 634. Số 830 phát âm là :

A. Tám cha mươi B. Tám trăm cha mươi C. Tám mươi bố

Bài 2: Vi t s li n tr

ế ố ề

ướ

c, s li n sau v o ch ch m cho thích h p:

ố ề

à

Số ngay lập tức trước Số sẽ cho Số ngay tức khắc sau

... 786 ...

... 324 ...

Bài 3: Số?  7 : 4

 6 : 5

Bài 5 : Tô màu :

a. 1

5 số hình vng b. 1

3 số hình tam giác Bài 6 :

a. Một trường tè học bao gồm 364 học sinh trai với 235 học sinh gái. Hỏi ngôi trường tiểu học đó tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

.........

b. Bao gồm 27 bút chì màu sắc chia những cho 3 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả bao nhiêu cây viết chì màu? bài bác giải

......

...... Bài bác 7: cho hình tứ giác ABCD( như hình bên)

Tính chu vi hình tứ giác. 2 cm 3cm

A 6 cm D

.........

...

3

28


(39)

ĐỀ SỐ 27)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIKhối :2

Mơn : TốnThời gian : 40 phút

Ngày thi : I/ Trắc nhgiệm : (6 điểm)

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng : Câu 1 :Kết quả của phép nhân 3 x 8 là :

A . 21 B . 24 C . 32 Câu 2 : hiệu quả của phép phân chia 32 : 4 là : A . 9 B . 7 C . 8 Câu3: kết quả của phép tính 586 – 253 là : A . 323 B . 333 C . 339 Câu 4 : Số phệ nhất trong những số 385 , 378 , 391 là : A .391 B . 378 C . 385

Câu 5 : trong những cách viết tiếp sau đây , giải pháp viết đúng là :

A . 1m = 10cm B . 1m = 100mm C . 1m = 10dm

Câu 6 : Chu vi hình tứ giác ABCD là :


(40)

C 5cm

3cm A 6cm D

A . 17cm B. 18cm C . 19cm II/Bài tập : (4 điểm)

Câu 1 : tìm x ( 2 điểm )

a/ x x 3 = 27 b/ x : 5 = 4 Câu 2 : bài toán ( 2 điểm )

Đội Một trồng được 350 cây , nhóm Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi team Hai trồng được bao nhiêu cây ?

.....................

Đề 28

KIỂM TRA CUỐI NĂM – TOÁN LỚP 2Họ tên: ……….. Lớp ……… PHẦN I. Trắc nghiệm (3điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúngBài 1.

a) Chín trăm hai mươi kiểu mốt viết là:

A. 921 B. 912 C.920b) Số ngay thức thì trước số 342 là:

A. 343 B. 341 C. 340Bài 2. Quý hiếm của chữ số 8 trong 287 là:

A. 800 B. 8 C.80

Bài 3.

a) Trong mẫu vẽ bên gồm mấy hình tam giácA. 2 B. 3 C. 4

b) trong hình bên có mấy hình chữ nhậtA. 4 B. 3 C. 2

4. Hình bên bao gồm ………. Hình tam giácViết tên các hình những hình tam giác đó:………………

Câu 5: vào hình bên: (1,0đ)

A

B

C

D


(41)

a. Gồm bao nhiêu hình vng?………………b. Tất cả bao nhiêu hình tam giác?………………

Bài 5. Thiết bị 3 tuần này là ngày 5 mon 4, thiết bị 3 tuần sau là ngày mấy ?

A.12 B.9 C.11

Bài 6. Số ?

a) 910, 920, 930, ……, ……, 960 b) 212, 213, 214, ……, ……, 217, 218

Bài 7. Điền dấu thích hợp vào ơ trống >,

a) 16kg + 9kg 33kg - 8kg b) 200cm + 30cm 203cm

PHẦN 2. Từ bỏ luận (7điểm)Bài 7. Đặt tính rồi tính.

a) 973 – 251 b) 342 +251……… ………..……… ………..……… ………..Bài 8. Search x biết

a) X x 3 = 12 b) X : 5 = 8……… ………..……… ………..……… ………..


Bài 9. Tính chu vi hình tam giác bao gồm độ dài những cạnh là :13cm, 17cm, 24cmBài giải

.........

Bài 10. Lớp 2A có 32 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng bao gồm bao nhiêu học viên ?Bài giải


(42)

Đề 29:

1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

A) những số 562; 625; 652 viết theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến phệ là:

B) trong số số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

3. Viết tiếp vào vị trí chấm mang lại thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

4. Nối từng số với phương pháp đọc của số đó:

5. Số ?


a. 562; 625; 652

b. 625; 562; 652

c. 652; 625; 562

a. 265

b. 257

c. 297

400

404

875

578

a. 38m + 27m = 55m

b.1m = 10dm

c. 16cm : 4 = 3cm

d.1000m = 1km

Tám trăm bảy mươi lăm

Năm trăm bảy mươi

tám

Bốn trăm linh bốn

Bốn trăm


(43)

6. Điền lốt >,

7. Đặt tính rồi tính:


8. Kiếm tìm x :

9. Hình bên bao gồm ………. Hình tam giácViết tên các hình tam giác đó: ………..………………

10. Đàn gà nhà Lan tất cả 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi đơn vị Lan còn sót lại bao nhiêu bé gà? Giải

………

………

………

400 + 99

764 - 353

A

B

C

D

600 + 30 +

2


63

2

1000

100

a.

c.

30 : 5 : 3

12

400 x 2

600 + 200

b.

d.

a.

b.

400 + x = 200 x 4

295 - x = 180

a.

Xem thêm: Bộ 7 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 1 Năm 2021 (Có Ma Trận), Please Wait

b.


(44)
https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop-2

Tài liệu liên quan


*
đề kiểm soát môn toán lớp 8 cuối học tập kì 2 1 953 4
*
de on toan lop 2 HKII 5 582 11
*
Đề ôn Toán lop 2 6 640 0
*
đề bài trung tâm báo chí truyền thông học đường báo sinh viên vn – hoa học trò 301 691 0
*
Đề ôn toán lớp 2 29 1 3
*
29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2(2014 – 2015) 39 5 20
*
đề thi toán lớp 4 thân học kì 2 2 543 3
*
BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN LỚP 2 2011(24 đê 6 398 2
*
cỗ đề ôn toán hỳ 2 lớp 8 cực hay 3 284 1
*
45 đề ôn HSG lớp 2 môn toán 100 309 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(295.01 KB - 44 trang) - 29 đề ôn toán lớp 2 cuối học tập kỳ 2 - Giáo viên vn
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×